Flosvier

Het bureau voor belastingpolitiek advies

Welkom bij Flosvier

Geweldig dat u onze website bezoekt! Hopelijk kunnen wij u van dienst zijn. Hieronder lichten wij graag toe wie wij zijn en wat wij doen. Indien onze aanpak u aanspreekt, komen wij graag vrijblijvend met u in contact. Onze contactgegevens vindt u elders op de website."Politics is not a game. It is an earnest business."

Winston Churchill (1874-1965)

Wie zijn wij?

Flosvier is een belastingpolitiek adviesbureau. Onze dienstverlening is kwalitatief van het hoogste niveau. Kwaliteit gaat bij ons altijd boven kwantiteit. Wij zijn authenthiek, praten niemand naar de mond, en staan voor integriteit, betrouwbaarheid en discreetheid. Onze werkwijze is diplomatiek en resultaatgericht. We doen een opdracht goed, of we doen de opdracht niet. Sinds 2012 hebben wij op deze wijze een aansprekend klantenbestand en een brede portefeuille opgebouwd.

Flosvier richt zich op belastingen. En meer specifiek richten wij ons op de vormgeving van het belastingstelsel. Belastingen komen tot stand, worden aangepast en verdwijnen als uitkomst van een beleidsmatige en politieke krachtmeting. Velen ervaren dit krachtenveld als een troebele en ondoorgrondelijke onderwaterwereld. Flosvier voelt zich hier echter door de vele contacten en de jarenlange ervaring als een vis in het water. Waar anderen geen hand voor ogen zien in troebel water, focussen wij haarscherp op de laatste fiscale ontwikkelingen. De meest recente belastingactualiteiten zijn ons niet zelden al bekend voordat ze publiek worden.“An economy constrained by high tax rates will never produce enough revenue to balance the budget, just as it will never create enough jobs.”

John F. Kennedy (1917-1963)

“Politics is more difficult than physics.”

Albert Einstein (1879-1955)

Wat doen wij?

Allereerst observeert en monitort Flosvier continue het belastingpolitieke speelveld. Wij rapporteren hierover aan onze klanten, die graag op de hoogte willen zijn en blijven van de allerlaatste fiscale ontwikkelingen. Wij zijn de spreekwoordelijke vinger aan de pols in politiek Den Haag. Dan gaat het natuurlijk niet om het slechts doorsturen van persberichten. Wij onderscheiden ons vooral door de inhoudelijke duiding, door de grondige analyse en door de verbindingen met andere relevante dossiers en actoren. 

Klanten die zich vervolgens in het debat willen roeren of die bijvoorbeeld belastingregelingen graag op een andere leest geschoeid willen zien, staan wij bij met strategische advisering. Fiscale inhoud gaat daarbij gepaard met politiek inzicht, hetgeen een unieke combinatie is die maar weinig andere bureaus kunnen bieden. 

Het is ook wel goed om meteen te vertellen wat wij niet doen. Flosvier voert zelf geen actieve lobby uit. Flosvier vertegenwoordigt, behartigt en verdedigt geen belangen van andere partijen. Wij nemen derhalve een meer objectieve positie in. Klanten dienen hun eigen belangen te behartigen, waartoe zij overigens meestal ook goed in staat zijn. Over het algemeen zijn zij zelf namelijk actief in de belangenbehartiging, maar zij missen daarbij veelal de belastingpolitieke expertise om goed beslagen ten ijs te komen. Flosvier is dan de partner die wordt ingeschakeld.

De hiervoor geschetste objectieve positie heeft er ook toe geleid dat Flosvier steeds vaker wordt gevraagd om rapportages en analyses te maken, die worden gebruikt door adviseurs en/of advocaten. De belastingpolitiek raakt in potentie iedereen.

De impact van de belastingpolitiek op uw speelveld en de impact van uw speelveld op de belastingpolitiek. Dat is waar het om gaat. Dat is waar wij actief zijn. Dat is Flosvier.“I like to pay taxes. With them, I buy civilization.”

Oliver Wendell Holmes Jr. (1841-1935)

“Anyone who says they are not interested in politics is like a drowning man who insists he is not interested in water.”

Mahatma Gandhi (1869-1948)
“In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes."

Benjamin Franklin (1706-1790)
“Politics is too serious a matter to be left to the politicians.”

Charles de Gaulle (1890-1970)

Contact?

Flosvier is gevestigd in Den Haag. Contact opnemen werkt het snelste en eenvoudigste door een email te sturen (michielspanjers@flosvier.nl). Wij proberen uw bericht dan zo snel mogelijk te beantwoorden. Vanaf medio 2017 ontvangen wij u ook graag in ons nieuwe kantoor aan de Herengracht in Den Haag.


“Government does not tax to get the money it needs; government always finds a need for the money it gets.”

Ronald Reagan (1911-2004)